آفلاین
راحله امیدوارخرم
راحله امیدوارخرم
کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره فردی

تخصص جانبی:
پیش از ازدواج اختلالات شخصیت
شماره پروانه نظام:6128
میزان سابقه کاری: 7
راحله امیدوار خرم کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت کارشناسی روان شناسی عمومی دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران گذراندن دوره های:-دوره کارورزی تحت نظارت پرفسور رسول روشن- CBT-ACT- طرحواره درمانی- خانواده درمانی - تربیت مربی مهارت های قبل، حین و بعد از ازدواج- مدیریت استرس- رفتاردرمانی دیالکتیک- مصاحبه انگیزشی
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
سه شنبه
13:00:00
20:07:00
2
یکشنبه
16:00:00
20:14:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع