آفلاین
فاطمه سلیمی راد
فاطمه سلیمی راد
دکتری روانشناسی عمومی
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره فردی

تخصص جانبی:
اختلالات شخصیت خودکشی
شماره پروانه نظام:۱۷۷۲۷۹۲
میزان سابقه کاری:
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
شنبه
17:26:00
21:43:00
2
یکشنبه
17:26:00
21:44:00
3
دوشنبه
16:26:00
22:48:00
4
سه شنبه
17:27:00
21:41:00
5
چهارشنبه
17:27:00
21:44:00
6
پنجشنبه
17:27:00
20:48:00
7
جمعه
17:27:00
20:40:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع