آفلاین
نیر ساری مطلق
نیر ساری مطلق
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره فردی

تخصص جانبی:
پیش از ازدواج زوجین
شماره پروانه نظام:1375115
میزان سابقه کاری: 7
تحصیلات:
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس روانشناسی بالینی
دوره های گذرانده:
آموزش تکنینک های ذهن آگاهی برای کودکان مضطرب
تربیت مربی مهارت های زندگی
تربیت درمانگر شناختی رفتاری
تربیت درمانگر و آبزرو طرحواره درمانی
کارورزی و سوپرویژن CBT
تخصصی طرحواره درمانی
زوج درمانی
ملاحظات روانشناختی درمانهای غیردارویی سو مصرف مواد ویژه روانشناسان
معرفی و کاربرد داروهای روانپزشکی
آموزشی هوش وکسلر
کنگره:
باورها و تربیت سالم
موج سوم درمان های رفتاری
سابقه کار:
مشاور کلینیک فرحان
مشاورکلینیک سومصرف مواد رها
مشاور دانشکده علوم پزشکی- دندانپزشکی قم
انجمن ها:
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
یکشنبه
15:00:00
21:00:00
2
دوشنبه
15:00:00
17:00:00
3
دوشنبه
20:00:00
23:59:00
4
جمعه
21:00:00
12:00:00
5
جمعه
17:00:00
20:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع