آفلاین
عبدالرضا دبیری
عبدالرضا دبیری
ارشد روانشناسي باليني
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره زوجین

تخصص جانبی:
فردی خودکشی
شماره پروانه نظام:1393692
میزان سابقه کاری: 10
روانشناس مشاور خانواده زوج درمانگر
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
شنبه
18:00:00
21:00:00
2
یکشنبه
18:00:00
21:00:00
3
سه شنبه
18:00:00
21:00:00
4
پنجشنبه
18:00:00
21:00:00
5
جمعه
18:00:00
21:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع