آفلاین
المیرا پیرمرادی
المیرا پیرمرادی
ارشد روانشناسی بالینی
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره فردی

تخصص جانبی:
پیش از ازدواج تحصیلی و شغلی
شماره پروانه نظام:54312
میزان سابقه کاری: 7
المیرا پیرمرادی
رشته روانشناسی بالینی
عضو نظام روانشناسی
مدت سابقه فعالیت 7 سال
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
دوشنبه
18:00:00
21:00:00
2
سه شنبه
18:00:00
21:00:00
3
چهارشنبه
18:00:00
21:00:00
4
پنجشنبه
18:00:00
21:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع