آفلاین
سیدعلی اکبر میرابراهیمی
سیدعلی اکبر میرابراهیمی
ارشد روان شناسی بالینی
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
درمانگر اختلالات جنسی

تخصص جانبی:
پیش از ازدواج زوجین تحصیلی و شغلی خودکشی
شماره پروانه نظام:
میزان سابقه کاری: 18
سیدعلی اکبر میرابراهیمی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
شماره عضویت سازمان نظام: 28927
تالیف کتاب:
1)آشنایی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد
2)مادران سالم کودکان سالم و شاد دارند
3)الگوهای ساختاریافته پیشگیری و درمان اعتیاد
ترجمه کتاب:
1)NLP مهارت هایی برای یادگیری
مقالات:
1)تاثیر مهارت های زندگی بر دانش آموزان با نیازهای ویژه-دانشگاه تهران.
2)سلامت جنسی و سلامت روان خانواده
3)MMPI و TATمکمل در تشخیص
دوره های آموزشی:
مدرس دوره آموزشی آسیب های فضای مجازی و درمانگر اختلالات مرتبط با فضای مجازی.
مدرس دوره های تخصصی اختلالات روان شناختی از جمله اختلالات خلقی، اضطرابی و ....
مدرس و درمانگر مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان به ویژه بحران خودکشی.
مدرس و درمانگر مهارت ها و اختلالات جنسی و زناشویی و....
مدرس و درمانگر اختلالات جنسی کودک و نوجوان(تربیت جنسی)
حیطه های تخصصی مشاوره: اختلالات جنسی، مداخله در بحران خودکشی، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تحصیلی

*در اکنون جاودانه زندگی کنید.*
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
شنبه
16:00:00
21:00:00
2
یکشنبه
16:00:00
21:00:00
3
دوشنبه
16:00:00
21:00:00
4
سه شنبه
16:00:00
21:00:00
5
چهارشنبه
16:00:00
21:00:00
6
پنجشنبه
16:00:00
21:00:00
7
جمعه
16:00:00
21:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع