آفلاین
فاطمه مرادی
فاطمه مرادی
ارشد روانشناسی عمومی
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره فردی

تخصص جانبی:
زوجین
شماره پروانه نظام:1371027
میزان سابقه کاری: 5
فاطمه مرادی . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی . مشاور دانشگاه
مشاوره فردی ، زوجی و خانواده
محتوامجموعهایجاد شده
این کاربر هنوز محتوایی ندارد.
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
شنبه
16:00:00
22:00:00
2
یکشنبه
16:00:00
22:00:00
3
دوشنبه
15:00:00
22:00:00
4
سه شنبه
16:00:00
22:00:00
5
چهارشنبه
16:00:00
22:00:00
6
پنجشنبه
14:00:00
20:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع