آفلاین
علیرضا رحیمی
علیرضا رحیمی
دانشجوی دکتری مشاوره
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره زوجین

تخصص جانبی:
فردی پیش از ازدواج تحصیلی و شغلی
شماره پروانه نظام:1476948
میزان سابقه کاری: 9
علیرضا رحیمی
دانش آموخته مقطع کارشناسی مشاوره دانشگاه تهران
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
شماره پروانه تخصصی اشتغال سازمان نظام روانشناسی: 1476948
مشاور تخصصی نوجوانان
زوج درمانگر، مشاور پیش از ازدواج، فردی و تحصیلی.
مدرس دانشگاه
مشاور مدارس برتر و نمونه تهران
رتبه برتر کنکور ارشد و دکتری
محتوامجموعهایجاد شده
باورهای غلط در پیش از ازدواجمطالب مشاوران11/02/2024 20:22:39
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
دوشنبه
16:00:00
21:00:00
2
چهارشنبه
17:30:00
21:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع