آفلاین
بی بی فاطمه  صادقی طرقبه
بی بی فاطمه صادقی طرقبه
کارشناسی روانشناسی بالینی و ارشد روانشناسی مثبت گرا
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره فردی

تخصص جانبی:
پیش از ازدواج
شماره پروانه نظام:در نوبت مصاحبه برای اخذ پروانه
میزان سابقه کاری: 3
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
یکشنبه
17:00:00
20:00:00
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع