آفلاین
فاطمه سادات زاهدی
فاطمه سادات زاهدی
ارشد
۴۰۰+ نظر
۴.۸ امتیاز
تخصص اصلی:
مشاوره کودک و نوجوان

تخصص جانبی:
فردی
شماره پروانه نظام:1443627
میزان سابقه کاری: 7
فاطمه سادات زاهدی کارشناس ارشد مشاوره درمانگر کودک و نوجوان و فردی عضو سازمان نظام روانشناسی کارشناس کودک و نوجوان صدای مشاور سازمان بهزیستی شماره عضویت 31135 پژوهشگر کودک و نوجوان و فضای مجازی
مدرس کارگاه های مهارت زندگی و تربیت جنسی
در حال حاضر این مشاور در دسترس نمی باشد.زمان پاسخگویی مشاور به شرح زیر هست.
# روز پاسخگویی عادیزمان شروع در دسترس بودنزمان پایان در دسترس بودن
1
چهارشنبه
09:00:00
23:00:00
2
جمعه
10:30:00
13:00:00
3
شنبه
16:00:00
22:00:00
4
یکشنبه
17:00:00
22:00:00
5
دوشنبه
16:00:00
21:00:00
6
سه شنبه
08:30:00
12:30:00
7
شنبه
-
-
برای ثبت درخواست مشاوره اورژانسی با این مشاور ابتدا باید وارد شوید
ورود سریع